Skip to main content

Međunarodni odnosi

Fakultet menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Međunarodni odnosi

“Ako je pogrešno kada oni to rade, pogrešno je i kada mi to radimo.”

- Noam Chomsky

Programi dvojnih diploma
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Dragi studenti,

Dobrodošli na program Međunarodni odnosi (IR) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu!

 

Kao dio Fakulteta menadžmenta i javne uprave, IR program nudi sredinu spremnu za saradnju gdje studenti i profesori redovno komuniciraju ne samo u učionici nego i van nje – na predavanjima i seminarima, istraživačkim projektima i vannastavnim aktivnostima.

 

Akademski kadar IR programa se sastoji od profesora iz Bosne i Hercegovine, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Bjelorusije i Danske. Članovi našeg fakulteta nisu samo povećeni edukatori i mentori nego i nacionalno i međunarodno priznati stručnjaci u svojim istraživačkim poljima. Ovi naučnici su više nego voljni podijeliti svoje teoretsko i empirijsko znanje o međunarodnim odnosima. 

Program koordinator
Program koordinator

van. prof. dr.
Aliaksandr Novikau

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na IR-u je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Dodiplomski studij na IR-u

 

Studijski program Međunarodni i javni odnosi na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je nastao kao rezultat pridavanja velike važnosti interdisciplinranim studijama u društvenim naukama.

 

Program je organizovan na bazi kombinacije persepktiva analitičkih materijala i sredstava unutar Sociologije, Političkih nauka, Ekonomije, Međunarodnih odnosa i Historije.

O dodiplomskom studiju
Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Postdiplomski studij na IR-u

 

Stjecanje diplome bakaleurata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, možete dalje unaprijediti svoje znanje upisom na postdiplomski studij. To će vam pomoći da postanete stručniji u svojoj oblasti.

 

Drugi ciklus studija će vam donijeti diplomu magistra ili ekvivalent. Studij traje jednu godinu (60 ECTS kredita), tako da zajedno sa 1. ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS kredita.

O postdiplomskom studiju
Mogućnost učenja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Postdiplomski studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno nose 300 ECTS bodova. Više

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Doktorski studij na IR-u

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

O doktorskom studiju
Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Naši Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Međunarodni odnosi
Međunarodni odnosi

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Fakultet menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave

Međunarodni odnosi

“Ako je pogrešno kada oni to rade, pogrešno je i kada mi to radimo.” - Noam Chomsky

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 400