Skip to main content
Energy security - the result of SDG implementation in the IUS curricula

Energetska sigurnost – rezultat implementacija SDG-ja u nastavnom planu i programu IUS-a

U posljednje vrijeme sve je veći broj univerziteta širom svijeta koji u fokus svog nastavnog plana i programa (kurikulum) stavljaju pitanja održivosti ili ciljeva održivog razvoja (SDG). Slobodno možemo reći da se, po ovom pitanju, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) stavio u rang sa svjetskim univerzitetima, jer već nekoliko godina sistematski primjenjuje i podržava SDG u nastavnom procesu.

Uvaženi doc. dr. Aliaksandr Novikau, šef odsjeka za Međunarodne odnose i javnu upravu IUS-a, jedan je od nosilaca inovativnog pristupa primjene SDG-ja u nastavnom planu i programu IUS-a. Kroz predmet Energetska sigurnost, koji predaje na IUS-u, dr. Novikau je posebno doprinio primjeni cilja 7 SDG-a (Osiguranje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve), kao i cilja 4 SDG-a (Kvalitetno obrazovanje). Doc. dr. Novikao je svoje bogato iskustvo i znanje stavio u funkciju obogaćivanja znanja i kompetencija studenata IUS-a u ovoj oblasti. Energetska sigurnost je vrlo kompleksna, ali i aktuelna tema današnjice.

Cilj predmeta je objasniti studentima međunarodnih odnosa zašto je energetska sigurnost tako značajan izazov za zemlje, kako razvijene, tako i zemlje u razvoju, kao i objasniti im, koje mogućnosti stoje na raspolaganju pojedinim zemljama, te koja su ograničenja u pribavljanju izvora energije. Kroz nastavu se, također, ispituje, kako se zapravo zemlje u razvoju, sa i bez prirodnih resursa, bore dugi niz godina bavi istraživanjima iz oblasti energetska sigurnosti, za postizanje energetske sigurnosti. Predmet obrađuje područja politike, zaštite okoliša, razvoja, ekonomije i energetike. Ovaj predmet educira i osviješćuje studente da su u mogućnosti prepoznati, analizirati i provoditi ciljeve održivog razvoja, te da stečeno znanje mogu primijeniti za razvoj konkretnih politika i projekata u svojoj okolini, privatnom i poslovnom okruženju.

Share