Skip to main content

Doktorski studij

Međunarodni odnosi

Doktorski studij

Međunarodni odnosi

Doktorski studij na IR

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučne titule doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i vrijedi 180 ECTS bodova.

 

Treći ciklus studija (doktorski studij) se zaključuje završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije, nakon koje kandidat stječe naučnu titulu doktora nauka u relevantnoj oblasti.

Upis na doktorski studij se provodi na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta. Kandidati koji su završili 1. i 2. ciklus studija sa ukupno 300 ECTS kredita, te kandidati koji su završili odgovarajući postdiplomski studij prije implementacije Bolonjskog procesa, imaju se pravo upisati na prvu godinu doktorskog studija.

Treći ciklus studija (doktorski studij) se zaključuje završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije, nakon koje kandidat stječe naučnu titulu doktora nauka u relevantnoj oblasti.

 

Treći ciklus studija (doktorski studij) se završava uspješnom odbranom doktorske disertacije, nakon koje kandidat stiče naučnu titulu doktora nauka u relevantnoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

 

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Učenje na daljinu

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Učenje na daljinu

Učenje na daljinu

Welcome to

 

Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300