Dr. Joseph Jon Kaminski
Docent
Šef odjela za međunarodne odnose i javnu upravu
+387 33 957 421
B F1.33

IR AKADEMSKI KADAR

Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
Prorektor za opće poslove
+387 33 957 121
B F3.15
Dr. Derick A. Becker
Docent
+387 33 957 412
B F1.5
Dr. Dzevada Susko
Gostujući docent
+387 33 957 400
Endris Mekonnen Faris
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Hamza Preljević
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Hrustan Šišić
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 426
Nerkez Opacin
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 400
Nermin Čakić
Student demonstrator
+387 33 957 426
B F1.34
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe