Dr. Joseph Jon Kaminski
Vanredni profesor
Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
+387 33 957 421
B F1.33

IR AKADEMSKI KADAR

Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
+387 33 957 420
A F1.7
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Acting Dean of Faculty of Law
+387 33 957 480
A F2.18
Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka
Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
+387 33 957 236
B F1.7
Dr. Kristian L. Nielsen
Docent
+387 33 957 416
B F1.32
Dr. Aliaksandr Novikau
Docent
+387 33 957 412
B F1.31
Dr. Dzevada Susko
Stručni saradnik
+387 33 957 400
Dr. Emir Suljagic
Stručni saradnik
+387 33 957 410
B F1.28
Jahja Muhasilović
Stručni saradnik
+387 33 957 417
B F1.30
Endris Mekonnen Faris
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 321
B F2.9
Hamza Preljević
Viši asistent
+387 33 957 320
A F2.7
Hrustan Šišić
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 426
B F2.9
Nerkez Opacin
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 400
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe