Dr. Joseph Jon Kaminski
Docent
Šef odjela za međunarodne odnose i javnu upravu
+387 33 957 421
B F1.33

IR AKADEMSKI KADAR

Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
Prorektor za opće poslove
+387 33 957 121
B F3.15
Dr. Emir Suljagic
Stručni saradnik
+387 33 957 300
A G.3
Endris Mekonnen Faris
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Hamza Preljević
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Hrustan Šišić
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 426
Nerkez Opacin
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 400
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe