Dr. Joseph Jon Kaminski
Docent
Šef odjela za međunarodne odnose i javnu upravu
+387 33 957 421
B F1.33

IR AKADEMSKI KADAR

Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
+387 33 957 410
B F1.28
Dr. Emir Suljagic
Docent
+387 33 957 404
B F1.32
Endris Mekonnen Faris
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Dr. Dzevada Susko
Stručni saradnik
+387 33 957 400
Hamza Preljević
Viši asistent
+387 33 957 426
B F1.34
Hrustan Šišić
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 426
Nerkez Opacin
Viši asistent
(neplaćeno odsustvo)
+387 33 957 400
Sally Heier
Student demonstrator
+387 33 957 231
B F2.9
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe