Master studij

Program Međunarodnih odnosa je prilika da se istražuje o naprednom i sveobuhvatnom razumijevanju snaga koje oblikuju svijet i izazovima koje one predstavljaju za države i međunarodnu zajednicu. Poseban fokus je na studijama mira i sukoba, političkog nasilja i međunarodne sigurnosti. Svi studenti dobiju obuku o metodama istraživanja, glavnim teorijama međunarodnih odnosa i naprednom akademskom pisanju.

Predavači su  međunarodno priznati eksperti koji će vam pomoći da razvijete vještine pomoću kojih ćete uraditi prošireni istraživački projekat na temu po vašem izboru. Ujedinjujemo političke, ekonomske, društvene, sigurnosne i kulturne dimenzije za proučavnje međunarodnih pitanja i razvijamo vještinu detaljne i kritičke analize međunarodne politike, te vas upoznajemo  sa najnovijim istraživanjima u ovoj disciplini. Nakon završetka studija, moći ćete da tražite posao u raznim vladinim, međunarodnim i nevladinim organizacijama te ćete biti spremni za nastavak studija na doktorskom programu.
 

 APPLY ONLINE