Međunarodni i javni odnosi

Studijski program Međunarodni i javni odnosi na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je nastao kao rezultat pridavanja velike važnosti interdisciplinranim studijama u društvenim naukama. Program je organizovan na bazi kombinacije persepktiva analitičkih materijala i sredstava unutar Sociologije, Političkih nauka, Ekonomije, Međunarodnih odnosa i Historije.

Studenti mogu da biraju između relativno disciplinskih specijalizacija iz evropskih studija, strateških studija ili da se odluče na više interdisciplinarne i tematske oblasti kao što su politički pokreti, globalizacija, etnički konflikti, balkanske i evropske studije.


Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria

Studijski program Međunarodni i javni odnosi nudi studije za dodiplomske studente s primarnim interesom u međunarodnim i regionalnim studijama. Oblast međunarodnih odnosa se sastoji od izučavanja historije, politike, ekonomije, kultura regionalnih sistema širom svijeta, međunarodne ekonomije, uzroka i posljedica ratova i uslova za mir, uloge velikih međunarodnih sila i drugih država u svjetskim tokovima, uloga koje igraju pojedinci i grupe u kreiranju međunarodnih sukoba i kooperacija. Cilj programa je da studenta osposobi da bude u stanju da razumije i koristi glavne koncepte, pristupe i teorije u izučavanju međunarodnih odnosa, kao i da analizira, interpretira i evaluira kretanja u svjetskoj politici.

Mogućnosti zapošljavanja

Dodiplomski studij iz oblasti međunarodnih odnosa daje studentu širok spektar znanja koje on može da korisiti u raznim oblastima svog djelovanja. U slučaju da student odabere međunarodne odnose za dodiplomski studij, na njemu će sticati znanja iz oblasti političke ekonomije, političkih nauka, sociologije, historije, poslovanja, međunarodnih odnosa i diplomatije, međunardnih organizacija itd. Ovaj multidisciplinarni pristup će pripremiti studenta za razna zanimanja kao sto su: diplomatija, novinarstvo, analitičar i ekspert u oblasti inostranih poslova itd. Diplomanti međunarodnih odnosa također su u stanju naći posao u javnim i privatnim sektorima, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i u vladinim i nevladinim sektorima.