Skip to main content

Postdiplomski studij

Međunarodni odnosi

Postdiplomski studij

Međunarodni odnosi

Postdiplomski studij na IR-u

 

Stjecanje diplome bakaleurata je veliki uspjeh. Nakon diplomiranja, možete dalje unaprijediti svoje znanje upisom na postdiplomski studij. To će vam pomoći da postanete stručniji u svojoj oblasti.

 

Drugi ciklus studija će vam donijeti diplomu magistra ili ekvivalent. Studij traje jednu godinu (60 ECTS kredita), tako da zajedno sa 1. ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS kredita.

Mogućnost studiranja na daljinu
Pregled postdiplomskog programa

Pregled postdiplomskog programa

Master studij traje jednu godinu (60 ECTS bodova), tako da I i II ciklus studija zajedno iznose 300 ECTS bodova.

Stjecanje diplome magistra povećava vaše šanse da nađete posao koji želite raditi.

Upis na 2. ciklus studija se provodi na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta. Kandidati koji završe 1. ciklus studija mogu upisati 2. ciklus studija, kao i kandidati koji su završili dodiplomski studij u skladu sa pravilima prije implementacije Bolonjskog procesa pod uslovima navedenim u Pravilniku za 2. ciklus studija.

Kandidat koji položi sve neophodne ispite i uspješno odbrani tezu stječe Diplomu i Dodatak diplomi što mu daje akademsku titulu magistra u relevantnoj oblasti. Stjecanje diplome magistra povećava vaše šanse da nađete posao koji želite raditi.

 

Kandidati koji su strani državljani mogu predati preliminarnu prijavu za upis, prije nego Univerzitet objavi zvanični konkurs, tako da mogu pribaviti neophodne boravišne dozvole i zadovoljiti zahtjeve za poznavanje jezika prije početka predavanja na Univerzitetu.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Na početku uvođenja mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, IUS je bio jedan od prvih univerziteta koji je u potpunosti prešao na online nastavu

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Učenje na daljinu na postdiplomskom studiju

Welcome to

 

Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300