Skip to main content
17 Rooms na IUS-u

17 Rooms na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je vodeća visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju implementacija Ciljeva održivog razvoja (SDG) u nastavi, istraživačkom radu i aktivnostima zajednice. Stoga ne iznenađuje činjenica da će IUS biti jedan od prvih univerziteta u svijetu koji će primjenjivati metodologiju SDG 17 Rooms u kontekstu univerzitetske nastave počevši od ljetnog semestra 2023. godine.

17 Rooms je eksperimentalna metoda namijenjena stimulaciji novih oblika djelovanja u okviru 17 Ciljeva održivog razvoja, koju je 2018. godine pokrenuo zajednički tim sa Instituta Brookings i Fondacije Rockefeller.

17 Rooms ima za cilj utvrditi naredne praktične korake u okviru svakog Cilja održivog razvoja, te u isto vrijeme stimulisati produktivne veze u svim ciljevima. „Rooms“ su u osnovi radne grupe koje imaju zajednički zadatak da utvrde aktivnosti saradnje koje se mogu poduzeti kako bi se napravio napredak u ostvarivanju Ciljeva. Stoga metoda 17 Rooms na efikasan način okuplja prirodne i nekonvencionalne saveznike na neutralnom terenu koji zajedno sarađuju na ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Inicijativa 17 Rooms se razvila u dva smjera:

  • Proces Global Flagship – godišnji sastanak gdje se politički čelnici bave globalnim izazovima Ciljeva održivog razvoja   
  • 17 Rooms-X – široko dostupna metodologija koja ima za cilj pomoći lokalnim zajednicama da riješe naredne praktične korake ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

 

Kao jedinstveni pristup Ciljevima održivog razvoja, metodologija 17 Rooms-X nudi jedinstvenu priliku univerzitetima širom svijeta da riješe izazove Ciljeva održivog razvoja. Do danas je bilo nekoliko pokušaja da se na kampusima implementira metoda 17 Rooms za procese na nivou zajednice, prije svega u Sjevernoj Americi na univerzitetima kao što su George Mason UniversityUniversity of TorontoConcordia UniversityQueen’s University at Kingston, i  Georgia Institute of Technology.

U ljetnom semestru 2023. godine, metodologija 17 Rooms će se primjenjivati i na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u okviru predmeta HUM100 Social Responsibility and Sustainable Development koji podučava vanredni profesor dr. Aliaksandr Novikau sa Odsjeka za međunarodne odnose i javnu upravu. Predmet će pružiti studentima jedinstvenu priliku da uče o savremenim globalnim izazovima i razviju nove ideje i puteve ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u svojim zajednicama.

Share