Skip to main content

IUS i Trgovačka komora u Istanbulu uspješno proveli projekat o analizi država

U saradnji sa Trgovačkom komorom u Istanbulu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je završio projekat o analizi države, a uključene su bile Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora. Željeli bismo se zahvaliti dr. Emel Topcu, dr. Muhidinu Mulaliću, dr. Edibu Smoli, dr. Dženiti Šiljak, dr. Senadu Bušatliću, dr. Mehmedu Ganiću, dr. Šejmi Aydin, dr. Mirsadu Kariću, dr. Jahji Muhasiloviću i dr. Šemsudinu Plojoviću za njihov doprinos u pripremi projekta.

Projekat je 3. juna 2022. godina predstavljen članovima Izvršnog odbora Komore, predsjedniku Izvršog odobra, gosp. Şekibu Avdagiçu i delegaciji od više od 200 istaknutih poduzetnika iz Turske.

Projekat ističe vezu između političke stabilnosti i ekonomskog rasta i razvoja u određenoj državi. Svrhovito odabrani stručnjaci iz ove oblasti su dali kratku političku i ekonomsku procjenu svake države uzeviši u razmatranje trendove, izazove i probleme. Projekat je istražio održivost ekonomskog rasta kroz makroekonomsku stabilizaciju i strukturne reforme. Ovaj značajni projekat će omogućiti kreatorima politika, investitorima i praktičarima da ocjenjuju i interpretiraju političke i ekonomske tokove u ovim državama kada su u pitanju ekonomski i politički rizici. Stoga analiza svake države o ekonomskim tranzicijama ispituje opću makroekonomsku situaciju, izvoznu i uvoznu trgovinu, kretanje kapitala, vanjski dug, tržište rada, cijene, monetarne politike, fiskalne, monetarne i trgovačke politike, razvoj i strukturalne reforme. Osim toga, politički trendovi u određenoj državi ispituju sistem vlasti, političke strukture, institucije i političke sudionike.

Stručnjaci iz oblasti ekonomije i političkih nauka su dali izvanredne političke i ekonomske procjene i preporuke koje će omogućiti kreatorima politika, naučnicima, investitorima i praktičarima da ocjenjuju i interpretiraju trenutne političke i ekonomske trendove u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Share