Skip to main content

Na IUS-u održano javno predavanje o pitanjima energetske sigurnosti i društvenih pokreta u Bosni i Hercegovini

U svojoj predanosti da bude platforma za intelektualni razgovor i podizanje svijesti o važnim globalnim pitanjima, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) redovno organizuje javna predavanja kako bi se doprinijelo akademskom i društvenom razvoju njegovih studenata i šire zajednice.  

17. maja 2023. godine, Univerzitet je organizovao javno predavanje Emine Veljović, alumnistice Univerziteta koja je 2019. godine završila postdiplomski studij iz međunarodnih odnosa. Kao izvršni direktor Udruženja „Resursni Aarhus centar u BiH“, nevladine organizacije posvećene zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini, gđa Veljović je predvodnik zalaganja za zaštitu okoliša u zemlji. Naime, ona aktivno promoviše Aarhušku konvenciju, koja zahtijeva sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka o zaštiti okoliša.  

Zanimljivo predavanje pod nazivom „Evropska energetska sigurnost i snaga društvenih pokreta: Slučaj protesta protiv gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini“ je potaklo prisutne na razmišljanje i dalo značajan uvid u kompleksni odnos između energije i društvenog aktivizma u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu napora Evropske unije po pitanju energetske sigurnosti.  

Gđa Veljović je tokom predavanja ukazala na goruće pitanje razvoja malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Razgovarala je o naporima koje poduzimaju lokalne nevladine organizacije kako bi skrenule pažnju na izazove i zalagale se za promjene u relevantnom pravnom okviru. Angažmanom u građanskim inicijativama i mobiliziranjem duštvenih pokreta, nevladine organizacije koje se bave zaštitom okolišta imaju za cilj osigurati da su briga za okoliš i glasovi građana adekvatno zastupljeni u procesima donošenja odluka vezanih za obnovljive izvore energije. 

Kao dio posvećenosti IUS-a održivom razvoju, događaj je bio usaglašen sa Ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija i pokazao aktivnu ulogu univerziteta u njihovom promovisanju. Predavanje je imalo poseban fokus na Cilj broj 7 (Dostupna i čista energija). Istraživanje izazova i potencijalnih rješenja vezanih za energetsku sigurnost, događaj je doprinio podizanju svijesti i poticanju dijaloga koji okružuju ove važne ciljeve.  

Predavanje je bilo dio Jean Monnet modula „Evropska energetska sigurnost“ koji koordinira dr. Aliaksandr Novikau, vanredni profesor na studijskom programu Političke nauke i međunarodni odnosi. Cilj projekta je jačanje dubljeg razumijevanja energetske sigurnosti u Evropi, te analiziranje njegovih političkih, ekonomskih i društvenih dimenzija. Predavači kao što su gđa Veljović omogućavaju da ovaj projekat, koji sponzoriše Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu, studentima i široj zajednici da dragocjen uvid i stajališta u najvažnija pitanja energetske sigurnosti.  

Share