Skip to main content

“Ummet izvan nacionalne države: Mašta, solidarnost, praksa“

Vanredni profesor dr. Joseph J. Kaminski sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) je učestvovao u organizovanju inauguracijske konferencije Instituta Ummatics pod naslovom “Ummet izvan nacionalne države: Mašta, solidarnost, praksa“, koja se održala 13-15. juna 2023. godine.

Konferencija je imala za cilj da se osvrne i tematizira današnju muslimansku zajednicu, te se usmjerila na pitanja koja se odnose na činjenicu kako su granice (post)kolonijalnih nacionalnih država duboko podijelile muslimanski ummet. Konferencija se također bavila pitanjima koja se odnose na jezik ummeta – kao izraz međunarodne solidarnosti, kao politički afekt i kao teološka obaveza – i kako se takmiči sa ostalim objektiviziranim, identitarnim kategorijama u savremenom svijetu. Pored svojih organizacijskih dužnosti na konferenciji, profesor Kaminski je također bio koautor rada pod naslovom „Jesu li duboke muslimanske razlike prepreka za jedinstvo ummeta?“ sa dr. Usaama al-Azami sa Univerziteta Oxford.

Konferencija, koja se održala se u čuvenoj Bahariye Mevlevihanesi u okrugu Eyüpsultan u Istanbulu, Turska, je okupila neke od vrhunskih svjetskih naučnika iz oblasti političkih nauka te islamskih učenjaka u interaktivnom dijalogu. Na trodnevnom sveobuhvatnom događaju, koji je finansirao Institut Ummatics, održano je sedam različitih tematski raspoređenih panela. Na konferenciji je predstavljeno više od 10 različitih zemalja a učestvovalo je preko 200 ljudi.

Share