Ana içeriğe atla
Energy security - the result of SDG implementation in the IUS curricula

Enerji Güvenliği - IUS Müfredatında Olan SKH Uygulamasının Sonucu

Dünya çapında giderek artan sayıda üniversiteler, müfredatlarında son zamanlarda sürdürülebilirlik konularına veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) odaklanmaktadır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin (IUS) bu trendi büyük bir heyecanla takip ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç yıldır SKH’lar müfredata ve öğretim sürecine sistematik olarak dahil edilmiştir.

IUS Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Aliaksandr Novikau, SKH’ların IUS müfredatında uygulanmasına yönelik yenilikçi bir yaklaşımının destekçilerinden biridir. Enerji Güvenliği Dersi aracılığıyla, Dr. Novikau, SKH 7'nin (Erişebilir ve Temiz Enerji) ve SKH 4'ün (Nitelikli Eğitim) sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Yardımcı Doçent Novikau, öğrencilerini bu alandaki bilgi ve yetkinliklerle donatmak için zengin deneyim ve birikimlerini cömertçe paylaştı. Enerji güvenliği, günümüz dünyasının çok karmaşık ancak önemli bir konusudur.

Dersin amacı, uluslararası ilişkiler öğrencilerine gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji güvenliğinin neden bu kadar önemli bir zorluk olduğunu açıklamak ve onlara bazı ülkeler için hangi fırsatların mevcut olduğunu ve enerji kaynaklarını elde etmedeki kısıtlamaları açıklamaktır. Ayrıca ders, doğal kaynakları olan ve olmayan gelişmekte olan ülkelerin, enerji güvenliğini sağlamak için bu alandaki araştırmalarla uzun yıllardır nasıl mücadele ettiğini incelemektedir. Ders, siyaset, çevre koruma, kalkınma, ekonomi ve enerji alanlarını kapsar. Dersin amacı, öğrencileri SKH’ları belirleme, analiz etme ve bunlara katkıda bulunma becerisiyle donatmak ve kazanılan yetkinlikleri özel ve profesyonel yaşamlarında belirli politika ve projelerin geliştirilmesine uygulamaktır.

IUS yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca teknolojik, çevresel çözümler, politika düzenlemeleri veya finansal araçlarla sağlanamayacağı gerçeğini sürekli olarak vurgulamaktadır. Bu bağlamda, düşünme ve hareket etme şeklimizi kökten değiştirmemiz gerektiği söylenmektedir. Bu tür bir değişim, kaçınılmaz olarak, her düzeyde ve tüm sosyal bağlamlarda sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim ve ileri öğrenim gerektirir. Genç nesillerin modern eğitimi, davranış, beceri ve bilgi gelişimi bunun başlangıç noktasıdır.

Paylaş