Ana içeriğe atla

IUS Prestijli Jean Monnet Hibesine Sahip Oldu

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilen izinler altında Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından oldukça prestijli bir Jean Monnet Yükseköğretimde Eylemler hibesine layık görülmüştür.

Adını Fransız diplomat, memur ve Avrupa entegrasyon sürecinin kilit mimarlarından Jean Monnet'ten (1888-1979) alan Jean Monnet Yükseköğretimde Eylemler, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretim ve araştırmayı desteklemektedir. Jean Monnet Eylemleri, ülkeler arasında bir kamu diplomasisi vektörü olarak işlev görmeye çalışarak gelecekteki katılımı ve insanlar arası etkileşimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Küreselleşen dünyada AB'nin temsil ettiği ve başarmayı amaçladığı AB değerlerine de teşvik etmektedir.

2000'li yılların başından bu yana, enerji güvenliğine karşı olan ilgi AB’nin siyasi gündeminde oldukça artmıştır. Güvenilir ve uygun fiyatlı enerji kaynakları Avrupa ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu Avrupa ülkesi, ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yerli enerji kaynağına sahip değildir. Muhtemelen enerji ithalatına bağımlılık, başlıca Avrupa'nın dünyadaki konumunu zayıflatmakta olan dış savunmasızlığıdır.

Bu nedenle Jean Monnet Eylemleri projesi olan "Avrupa Enerji Güvenliği", araştırma gündemi açıkça enerji güvenliğine, çevre politikasına ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aliaksandr Novikau liderliğindeki Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden IUS'ta motive olmuş bir ekip tarafından uygulanacaktır.

Jean Monnet “Avrupa Enerji Güvenliği" Modülü, öğrencilerin bilgilerini geliştirmeyi ve Avrupa Enerji güvenliği politikalarının kamu bilincini, güvenini ve kabulünü arttırmayı, böylece Bosna Hersek ve AB'deki enerji güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Projenin amacı, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını, politika yapıcıları, medyayı ve genel halkı; AB enerji sistemi, enerji güvenliğinin zorluklarını ve 2050 AB Enerji Yol Haritası ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi strateji ve politikaları konusunda eğitecek olmasıdır. Aynı zamanda BH ile AB’deki üniversiteleri, STK'lar ve hükümet kuruluşları arasında eğitim, araştırma ve politika oluşturmada enerjiyle alakalı konularda iletişime teşvik edecektir. Avrupa’nın enerji güvenliği ile ilgili Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ndeki proje faaliyetleri İngilizce olarak lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere derslerin tamamında yarıyıllık derslerin tasarlanması ve uygulanmasını içerecektir. Ayrıca, AB enerji güvenliği ile ilgili konular Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Bilimi bölümlerinin müfredatına dahil edilecektir. Bu, yenilikçi müfredatlara ve özellikle sürdürülebilirlik ve enerji olmak üzere AB konularını öğretme ve araştırma kapasitesinin artmasına neden olacaktır. Projede ayrıca yerel ve uluslararası enerji güvenliği uzmanlarını, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, hükümet yetkililerini, medyayı, halkı ve öğrencileri bir araya getirecek halka açık konferanslar ve seminerler yer alacaktır. Katılımcılar, Avrupa Birliği'ndeki enerji güvenliği hakkındaki konuları ve AB’nin iç enerjisiyle alakalı piyasa kural ve ilkelerinin Batı Balkan ülkelerine nasıl uygulanabileceğini görüşeceklerdir.

Projenin başlangıcı Aralık 2022'dir ve süreci de üç yıldır.

Paylaş