Ana içeriğe atla
IUS'ta 17 Rooms

IUS'ta 17 Rooms

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek'teki yüksek öğretim kurumları arasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH'ler) öğretim, araştırma ve topluluk faaliyetlerine uygulanmasında liderdir. Şaşırtmayacak şekilde, IUS, 2023 İlkbahar döneminden itibaren yenilikçi SKH 17 Oda yöntem bilimini üçüncül sınıf bağlamına dünyada ilk uygulayacak üniversiteler arasında yer alacaktır.

17 Oda, Brookings Enstitüsü ve Rockefeller Vakfı'ndan, ortak bir ekip tarafından 2018'de başlatılan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için yeni eylem biçimlerini teşvik etmeye yönelik deneysel bir yöntemdir.

17 Oda, tüm hedefler arasında üretken bağlantıları teşvik ederken, her SKH içindeki bir sonraki pratik adımları belirlemeyi amaçlamaktadır. "Odalar" aslında, SKH'lerinde ilerleme kaydetmek için üstlenebilecekleri iş birliğine dayalı eylemleri belirlemek sebebiyle ortak bir görevle görevlendirilmiş çalışma gruplarıdır. Bu nedenle, 17 Oda yöntemi, doğal ve geleneksel olmayan müttefikleri tarafsız bir alanda verimli bir şekilde bir araya getirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik iş birliği için yeterli aşinalığı teşvik etmektedir.

17 Oda girişimi iki şekilde gelişmiştir:

Küresel Amiral Gemisi Süreci- politika liderlerinin küresel SKH zorluklarına odaklandığı yıllık bir toplantı.

17 Oda-X – yerel toplulukların SKH'lere ulaşma yolundaki gelecek uygulamalı adımları, problem çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, yaygın olarak erişilebilir bir yöntem bilimi.

SKH'lere eşsiz bir yaklaşım olan 17 Oda-X yöntem bilimi, dünya çapındaki üniversitelerin SKH'lerdeki zorluklarına değinmek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Bugüne kadar, başta Kuzey Amerika'daki George Mason Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Concordia Üniversitesi, Kingston'daki Queen's Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü gibi üniversitelerde ve kampüslerde topluluk çapındaki süreçlere 17 Odayı gerçekleştirmek için çeşitli çabalar sarf edilmiştir.

2023 İlkbahar döneminde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Aliaksandr Novikau tarafından verilen HUM100 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma dersi kapsamında 17 Oda yöntem bilimi uygulanacaktır. Bu ders, öğrencilere çağdaş küresel zorluklar hakkında bilgi edinme ve topluluklarında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik yeni fikirler ve yollar oluşturma konusunda eşsiz bir fırsat sağlayacaktır.

Paylaş