Ana içeriğe atla

IUS'taki Söyleşi, Bosna-Hersek'teki Enerji Güvenliği ve Sosyal Hareketleri İnceliyor

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, entelektüel söylem için bir platform sağlama ve küresel konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, öğrencilerinin ve toplumun akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için düzenli olarak söyleşilere ev sahipliği yapmaktadır.

17 Mayıs 2023'te IUS, üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans bölümünden 2019 mezunu olan Emina Veljović tarafından bir söyleşiye ev sahipliği yapmıştır. Bosna-Hersek'te çevrenin korunmasına adanmış bir sivil toplum kuruluşu olan “Bosna Hersek'teki Kaynak Aarhus Merkezi” Derneğinin İcra Direktörü olarak Veljović, ülkede çevrenin korunmasını savunmanın ön saflarında yer almıştır. Özellikle, vatandaşların çevresel karar alma süreçlerine katılımını gerektiren Aarhus Sözleşmesini aktif olarak desteklemektedir.

“Avrupa Enerji Güvenliği ve Toplumsal Hareketlerin Gücü: Bosna-Hersek'te Küçük Hidro'ya Karşı Protestolar Örneği" başlıklı ilgi çeken konferans, Bosna-Hersek'teki enerji ve sosyal aktivizm arasındaki karmaşık ilişkiye, özellikle Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği çabaları bağlamında değerli bilgiler sunmuştur.

Veljović, sunumu esnasında Bosna-Hersek'teki küçük hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesiyle ilgili sorunların altını çizmiştir. Ek olarak, yerel sivil toplum kuruluşlarının zorlukları ele alma ve ilgili yasal çerçevedeki değişiklikleri savunmaya yönelik çabalarından bahsetmiştir. Çevresel STK'lar, taban inisiyatiflerine katılarak ve sosyal eylemleri harekete geçirerek, yenilenebilir enerjiyle ilgili karar alma süreçlerinde çevresel kaygıların ve vatandaşların seslerinin yeterince temsil edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

IUS'un sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığının bir parçası olarak, etkinlik Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu hale getirilmiş ve üniversitenin bunları teşvik etmedeki aktif rolünü sergilemiştir. Konferans özellikle SKH 7'ye (Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji) odaklanmıştır. Etkinlik, zorlukları ve potansiyel enerji güvenliği çözümlerini keşfederek farkındalığı arttırmış ve bu hayati hedefleri çevreleyen tartışmaları teşvik etmiştir.

Söyleşi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Doçenti Aliaksandr Novikau tarafından koordine edilen Avrupa Enerji Güvenliği Jean Monnet Modülünün bir parçasıdır. Proje, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlarını analiz ederek Avrupa'da daha geniş bir enerji güvenliği anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Veljović gibi konuşmacıları davet ederek, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı sponsorluğundaki proje, öğrencilere ve daha geniş topluma acil enerji güvenliği konularında değerli görüşler ve perspektifler sunmaktadır.

Paylaş