Ana içeriğe atla

Koordinatör'den Mesaj

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler

Sevgili Öğrenciler,

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler (IR) Bölümüne Hoş Geldiniz!

 

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler Bölümünde, öğrencilerin ve profesörlerin derslerde ve seminerlerde, araştırma projelerinde ve müfredat dışı etkinliklerde hem sınıf içinde hem de dışında düzenli olarak etkileşimde bulunduğu oldukça iş birliğine dayalı bir ortam sunulmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler, çekirdek öğretim üyeleri Bosna-Hersek, Türkiye, ABD, Beyaz Rusya ve Danimarka'dan profesörlerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz sadece kendilerini işine adamış eğitimciler ve mentorlar değil, aynı zamanda kendi araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan kişilerdir. Bu akademisyenler, uluslararası ilişkiler hakkındaki teorik ve ampirik bilgilerini öğrencilerimizle paylaşmayı fazlasıyla istemektedirler.

Programı Koordinatörü
Programı Koordinatörü

Doç. Dr.
Aliaksandr Novikau

Uluslararası İlişkiler müfredatı, farklı geçmişlere ve ilgi alanlarına sahip öğrencileri eğitmek ve onlara yeni perspektifler katmak için kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler bölümünün çok boyutlu doğası, öğrencilerin günümüzün küreselleşmiş dünyasında çok önemli olan her türlü bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin mevcut ve gelecekteki küresel zorlukların üstesinden gelmek için yetenekli, eleştirel, bağımsız düşünme ve yenilikçi olmalarına yardımcı olur.

Uluslararası İlişkiler alanındaki derecelerimiz, öğrencileri çeşitli kariyer yollarına hazırlar. Yeni mezunlarımız kariyerlerini kamu ve özel sektörde, uluslararası kuruluşlarda sürdürmüş ve dünyanın en iyi lisansüstü okullarında eğitim almışlardır.

Uluslararası İlişkiler bölümü, temel eğitim ve araştırma misyonlarına sadık kalarak, önümüzdeki akademik yıllarda değişimi kucaklayacaktır.

Yardımcı Doçent Dr. Aliaksandr Novikau

Uluslararası İlişiler Program Koordinatörü

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler

Etkinliklerimiz

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

"Onlar yaptığında yanlışsa, biz yaptığımızda da yanlıştır." - Noam Chomsky