Ph.D. Program

APPLY ONLINE

 

Cilj III ciklusa studija međunarodnih odnosa jeste pripremiti studente za profesionalnu karijeru i nastavak istraživanja u ovoj naučnoj oblasti. Omogućava studentima dobru teorijsku osnovu pritom naglašavajući individualno istraživanja u različitim poljima. Studenti rade i imaju podršku posvećenog i svjetski priznatog akademskog osoblja. Odsjek je usmjeren ka širokom, multidisciplinarnom pristupu studiju međunarodnih odnosa sa fokusom na mirovne studije i studije demokratije. Program omogućuje trening u međunarodnim odnosima na teoretskoj, multidisciplinarnoj i politički relevantnoj razini.

Glavni naglasak je na metodologiji istraživanja, i svi studenti su obavezni da odbrane originalnu disertaciju njihovog istraživanja. Pored disertacije, od studenata se traži i izlaganje radova na konferencijama, uključivanje u zajednički rad sa fakultetskim osobljem i objavljivanje radova u relevantnim žurnalima. Jedao dio programa se odnosi i na društveni rad. Naši doktorski kandidati stvaraju bliske veze sa fakultetom u otvorenoj i dinamičnoj atmosferi koja potiče interakciju i razmjenu ideja.